Browsing: Technical Workshop

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചതും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇൻകുബേറ്റുള്ളതുമായ നൂതന എഡ്-ടെക് സ്ഥാപനമായ ടെക്മാഗി, ഏറ്റവും വലിയ ലൈവ് ഓൺലൈൻ ടെക്‌നിക്കൽ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ ബുക്ക്…